Gradonačelnica raspisala javni natječaj za prodaju nekretnina

imp

Vijećnica Potres

Gradonačelnica Grada Siska Kristina Ikić Baniček raspisala je 8.veljače javni natječaj za prodaju nekretnina.

 

Između 17 ponuđenih predmeta natječaja nalaze se kuće, dvorišne zgrade, oranice i livade.

 

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe. Ponuda se vrši po načelu viđeno – kupljeno što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
Porez na promet, troškove uknjižbe prava vlasništva snosi kupac. Svaki ponuditelj dužan je uplatiti jamčevinu u iznosu od 20 % od početne cijene.

Ponude za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu:
GRAD SISAK, Rimska 26, 44000 Sisak, uz naznaku “PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA– NE OTVARAJ”, preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnicu Grada Siska.

 

Ponude moraju biti zaprimljene do 21. veljače 2022. godine u 14,00 sati, bez obzira na način dostave.
Javno otvaranje ponuda bit će dana 23. veljače 2022. godine u 14,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Siska, Rimska 26, na kojem mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici.
Odluku o izboru najpovoljnije ponude za svaku od nekretnina koje su dio natječaja donosi gradonačelnica Grada Siska.

 

Detalje možete pronaći klikom na link  Javni natječaj za prodaju nekretnina