Grad Sisak sufinancira obnovu fasada

imp

U sklopu projekta obnove i revitalizacije urbane gradske jezgre a s cilljem učinkovitijeg iskorištavanje gradskih resursa te zaštite kulturne i povijesne baštine, Grad Sisak objavio je Javni poziv za sufinanciranje održavanja pročelja. Obnova uključuje uređenje pročelja, odnosno izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na održavanju pročelja građevina koje se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Siska.

Svi zainteresirane fizičke i pravne osobe za sufinanciranje održavanja pročelja zgrada, a koje se nalaze na području kulturno povijesne cjeline grada Siska mogu se pisanim putem prijaviti na javni poziv. Prijave će bodovati Povjerenstvo po propisanim kriterijima (dotrajalost pročelja, ambijentalna i kulturno-povijesna vrijednost pročelja te lokacija zgrade unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline podijeljene na zone). Održavanje pročelja ne obuhvaća održavanje stolarije i elemente krova, krovišta i pokrova. Zainteresirani za održavanje pročelja morat će uz prijavu priložiti i izjavu da je krovište, krovna konstrukcija i sustav odvodnje oborinskih voda održavan i da neće imati utjecaja na kvalitetu radova na održavanju pročelja. S korisnicima sredstava potpisat će se ugovor, a uvjet za potpisivanje ugovora je da je korisnik podmirio sve obveze prema Gradu Sisku.

Grad Sisak će financirati izradu projektne dokumentacije pročelja izrađene od ovlaštene osobe po izboru Grada Siska u 100% iznosu, nadzor nad izvođenjem radova od ovlaštene osobe po izboru Grada Siska u 100% iznosu, radove na održavanju pročelja prema troškovnicima (ulično pročelje 50% iznosa, bočno pročelje 30 % iznosa i dvorišno pročelje 15 % iznosa.).
Prijava na Javni poziv podnosi se pisanim putem, u roku 15 dana računajući od prvog slijedećeg dana od dana objave Javnog poziva ( poziv je objavljen 15.srpnja).
Više informacija možete doznati klikom na http://sisak.hr/wp-content/uploads/Javni-poziv-za-objavu-s-prilozima.pdfhttp://sisak.hr/wp-content/uploads/Potpisana-odluka-s-prilozima.pdf

najčitanije