Grad Sisak produžuje sufinanciranje najamnine do kraja godine

imp

251020211635197434.jpeg

Grad Sisak produžio je sufinanciranje najamnine do 31. prosinca 2021. građanima s područja grada Siska čije su nekretnine uslijed posljedica katastrofalnog potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine, postale neuporabljive za stanovanje.

Mjesečna najamnina iznosi do 1.000 kuna mjesečno, a građane kojima je istekao ugovor o najmu stana iz Grada pozivaju da dostave važeći ugovor prijavljen u Poreznoj upravi.

Sufinanciranje najamnine odnosi se na građane čiji su objekti nakon provedenog brzog pregleda statičara dobili oznake:
– PN2 – potrebne mjere hitne intervencije i
– PN1 – potreban detaljan pregled.

Sufinancirani iznos najamnine kojeg Grad Sisak osigurava do 31. prosinca 2021. godine, uplaćivat će se na račun najmodavaca na temelju sklopljenog ugovora o najmu koji je prijavljen Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, u iznosu navedenom u ugovoru o najmu, ali ne više od 1.000 kuna mjesečno.
Prema odluci Vlade građanima čije su nekretnine nakon pregleda statičara dobile crvenu oznaku najam sufinancira država.

Sve informacije građani mogu dobiti u izmještenom središtu gradske uprave u Ulici Marijana Cvetkovića 8, od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na broju telefona: 635-502.

najčitanije