Grad Sisak dodjeljuje 30 novih studentskih stipendija

mradenovic

261020211635229806.jpeg

Grad Sisak dodijelit će 30 novih stipendija studentima s područja grada Siska za akademsku godinu 2019./2020. Prijaviti se mogu redovni studenti koji su državljani Republike Hrvatske, sa stalnim prebivalištem na području grada Siska uz uvjet da ne primaju stipendiju ili neku drugu novčanu potporu.
Prijave na natječaj podnose se isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti na porti Gradske vijećnice, Rimska 26 u Sisku ili na web stranici Grada Siska. Uz prijavu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice, potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje, presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole ili potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne godine studija, presliku indeksa s prethodne godine studija, izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva (sastavni dio prijavnog obrasca), uvjerenje Porezne uprave za sve članove domaćinstva za razdoblje od 1. siječnja do 31. kolovoza 2019. godine, dokaze o postignućima na službenim županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima u protekloj školskoj/akademskoj godini, dokaze o posebnim obiteljskim prilikama, potpisanu izjavu o ne/primanju alimentacije (u slučaju rastave braka).
Privremena lista kandidata za dodjelu stipendija bit će objavljena na oglasnoj ploči i na službenim web stranicama Grada Siska najkasnije do 3. prosinca 2019. godine. Prijave na natječaj s propisanom dokumentacijom potrebno je dostaviti do 5. studenog 2019. godine na adresu: GRAD SISAK, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo, Povjerenstvo za dodjelu stipendija, Rimska 26, 44000 Sisak.
Prijave pristigle nakon roka za podnošenje neće biti razmatrane. Prijavni obrazac možete pronaći ovdje.

najčitanije