Grad se zadužuje za 15 milijuna eura

imp

Dom Kulture Kkv 2

Gradsko vijeće Grada Siska je na jučerašnjoj sjednici, na prijedlog gradonačelnice Kristine Ikić Baniček, donijelo odluku o novom zaduženju Grada Siska u iznosu od 15 milijuna eura. Radi se o kratkoročnom revolving kreditu s promjenjivom kamatom, a sredstva će se koristiti za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obaveza Proračuna Grada Siska, navodi se u obrazloženju.

 

“Ovlašćuje se gradonačelnicu Grada Siska na zaključivanje Ugovora o kratkoročnom kreditu”, stoji u Odluci koju je potvrdilo 12 vladajućih vijećnika, a potpisao predsjednik Gradskog vijeća Bojan Dadasović.

 

„Grad Sisak ulaže vlastita sredstva za sanaciju štete od potresa, financira tekuće poslovanje, vlastite projekte i ugovorene projekte koji se financiraju iz EU fondova, a kako sanacija od potresa uveliko utječe na financijsko stanje grada, traži se odobrenje za kratkoročno zaduženje od 15 milijuna eura radi premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.“, stoji u obrazloženju Odluke.

 

Kako je navedeno, novac će se potrošiti na “određene bitne projekte koji se financiraju iz Fonda solidarnosti EU, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. te ostalih EU fondova“.
Između ostalog na popisu projekata se nalazi obnova Gradske vijećnice, financiranje službi spašavanja, izgradnja digitalne infrastrukture, obnova zgrade u Tomislavojoj 40, obnova Munjare, izvanredno održavanje Ulice kralja Zvonimira, rekonstrukcija mosta Crnac, građevinski radovi rekonstrukcije Ulica Hrvatskih domobrana, iskorištavanje geotermalne energije, sanacija Doma kulture KKV, spomenik Zastava, sanaciju Učilišta i dr.

 

 

najčitanije