Grad prodaje svoje stanove i kuće

imp

gundulićeva ulica

Grad Sisak raspisao je Javni natječaj za prodaju gradskih stanova.

 

Na prodaju su stavljeni stanovi na Trgu hrvatske državnosti 1, Trgu hrvatskih branitelja 2, zatim stan u ulici Ivana Gundulića 5 i stan na adresi Obala Ruđera Boškovića 19.
Grad Sisak prodaje kuću i dvorište u ulici Vuje Banjanina 276, kuću i pripadajuće zemljište u Lonji te kuću i dvorište u Capraškim poljanama na broju 20.

 

Kupoprodajna cijena se plaća jednokratno ili u mjesečnim obrocima, na vrijeme ne dulje od 10 godina, uz nepromjenjivu kamatnu stopu od 4 % godišnje.
U slučaju jednokratnog plaćanja kupoprodajne cijene stana, kupac ostvaruje pravo na popust u visini 10 % od kupoprodajne cijene stana. Kod obročnog plaćanja kupoprodajne cijene stana, kupac može izvršiti prijevremenu uplatu kupoprodajne cijene stana u cijelosti prije isteka roka određenog ugovorom o kupoprodaji, ali je dužan unaprijed podnijeti pisani zahtjev Gradu.
Rok za podnošenje pisanih ponuda je 19.lipnja do 14 sati bez obzira na način dostave.

 

Ponude za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu :
GRAD SISAK , Rimska 26, 44000 Sisak, uz naznaku
„ PONUDA ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU GRADSKIH STANOVA – NE OTVARAJ“ , preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnicu Grada Siska na adresi Marijana Cvetkovića 8.

 

Javno otvaranje ponuda biti će 19. lipnja 2023. godine u 14,00 sati u prostorijama Grada Siska, Gajeva 2a na kojem mogu biti nazočni ponuditelji i njihovi ovlašteni predstavnici.

 

Više informacija o stanovima kao i uvjetima natječaja možete doznati klikom na https://sisak.hr/javni-natjecaj-za-prodaju-gradskih-stanova-7/

 

 

Foto – Google Street View

najčitanije