Grad nastavlja sufinancirati obnovu pročelja

imp

Grad Sisak objavio je javni poziv za sufinanciranje troškova sanacije i obnove pročelja zgrada u gradu Sisku u sklopu kojeg se sufinancira izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na održavanju zgrada.
Projekt obnove i revitalizacije urbane gradske jezgre Grad Sisak pokrenuo je još 2015.godine s ciljem učinkovitijeg iskorištavanja gradskih resursa te zaštite kulturne i povijesne baštine.
Grad Sisak u stopostotnom iznosu sufinancira izradu troškovnika, glavnog projekta i konzervatorsko-restauratorskog elaborata (ali ne više od 3 tisuće kuna), Također, sufinancira i izvođenje radova na obnovi uličnog pročelja u pedeset postotnom iznosu, bočnog pročelja u trideset postotnom iznosu te dvorišno pročelje u petnaest postotnom iznosu. Sve prijave podnose se pismenim putem do 23. prosinca 2020. godine, a mjera će se provoditi do iskorištenja predviđenih sredstava u proračunu.
Do sada je, uz financijsku potporu Grada Siska, uređeno više od 20 fasada u središtu grada Siska.
Više informacija pronaći ćete ovdje.

najčitanije