Gospodarenje otpadom Sisak: Građevinski materijal ne bacajte u kontejnere!

mradenovic

251020211635202050.jpeg

Iz Gospodarenja otpadom Sisak mole sve građani da građevinski otpad ne ubacuju u spremnike za otpad (polupodzemne spremnike, nadzemne spremnike, zelene otoke)! Sav građevinski otpad možete odložiti na zelenu površinu i isti će biti u najkraćem mogućem roku zbrinut.