Goričica u funkciji do 2020.godine?

imp

261020211635288914.jpeg

Proteklu godinu dana rada Gospodarenja otpadom Sisak, direktorica Sandra Divjakinja ocijenila je kao radno intenzivnu jer su se fokusirali na utvrđivanje stvarnog stanja poduzeća te oko novog Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

“Prethodna Uprava nije vodila računa o interesima GOS-a, nego su tu bili preči neki drugi interesi a to ppotvrđuju svi ugovori s dobavljačima koji uglavnom pogoduju drugoj strani.” – kazala je Divjakinja.

Jedan od primjera je i prodaja poslovnog prostora u Fistrovićevoj ulici “Tamo su bili smješteni i GOS i Komunalac, koji su 2008. godine prodajom tog prostora iseljeni i postali podstanari i od tada plaćaju najamninu. Vrijednost koja je ostvarena prodajom u tom trenutku je nadmašena sa najamninom koja se plaća unatrag sedam godina. “- ističe direktorica

Utvrđeni su i veliki propusti u računovodstvenim evidencijama, knjiženje nevjerodostojne dokumenatcije kao i knjiženje troškova kojima se ne može utvrditi poslovna svrha.

Sa 2013.godnom svi skriveni gubici su prikazani te su otpisani svi projekti i potraživanja koje se ne očekuju realizirati. Prije godinu dana krenulo se i u racionalizaciju poslovanja tako da je GOS u prvih sedam  mjeseci ove godine uštedio 1,7 milijuna kuna na troškovima ( 25 % manje na troškovima zaposlenih, troškovi reklame i grafičkih usluga smanjeni za 7%, i troškovi telefona, intelektualnih usluga i održavanja smanjeni za po 3 % svaki).

Broj zaposlenih u GOS-u je sada 89, a do kraja godine bi bio manji za dese što će opet dovesti do ušteda za oko 400 tisuća kuna.

Ova godina za GOS donosi i nekoliko novih projekata. Neki su već vidljivi napominje direktorica dok će se neki tek pokrenuti, jedan od njih je i odvojeno prikupljanje otpada

“U Sisku postoje tzv. zeleni otoci putem kojih je građanima omogućeno odvojeno sakupljanje stakla, plastike, metala i papira. Početkom godine uvedeni su i nove posude za sakupljanje tekstila. Pribavljeno je i 600 mikrokompostera koji će u funkciju tijekom rujna ili listopada ove godine.” – rekla je  direktorica.

Vječno pitanje odlagališta otpada Goričica i njegovog roka trajanja trebalo bi biti riješeno odabirom regionalanog odlagališta otpada. Dok to ne bude riješeno napominje direktorica odlagalište će biti u funkciji. Da bi sve bilo po zakonu tmoguće je i produljenje rada Goričice do 2020.godine. “Ako regionalno odlagalište otpada ne bude izgrađeno do 2016., odnosno 2017. godine postoji mogućnost da se produlji vijek dozvole do 2020.godine. Usvajanjem okolišne dozvole od strane Države, imamo potvrdu da GOS i odlagalište Goričica posluju u skladu sa svim zakonima o zaštiti okoliša.”- zaključila je Divjakinja.

najčitanije