GIMG Sisak obilježio Svjetski dan svjesnosti o autizmu

imp

Gimg Sisak Obilježili Autizam

Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ obilježila je Svjetski dan svjesnosti o autizmu, koji se prema odluci Ujedinjenih naroda već 15.godina obilježava 2.travnja, dok je cijeli mjesec travanj u nekim zemljama posvećen podizanju svjesnosti o poremećajima iz autističnog spektra.

 

„Zaposlene žene na Programu Zaželi – faza III projekt ZAŽELI – podrška životu u sadašnjosti (UP.02.1.1.16.0173) sve su majke, a neke i bake. U redovima uže ili šire obitelji, među prijateljima i poznanicima imaju iskustva postojanja djece i mladih koji zajedno sa svojim roditeljima proživljavaju izazove života u spektru autizma. Osobe s poremećajem iz spektra autizma imaju niz životnih teškoća. Primjereni edukacijski pristupi pružani tijekom cijelog života, podrška obiteljima i stručnjacima koji su uključeni u tretman, te pružanje odgovarajućih usluga i pomoći u okviru zajednice, uz poticanje pozitivnog stava u društvu, mogu poboljšati kvalitetu i dostojanstveniji stil života ovih osoba. Veliki je problem, osim otežanog i pravovremenog dijagnosticiranja odstupanja od urednog razvoja, nedostatak dovoljnog broja ranih interventnih programa čijom primjenom bi se ublažila klinička slika, te pomoglo u poticanju razvoja djeteta. Ipak, uz stručnjake koji se bave ranim komunikacijskim razvojem i poremećajima autističnog spektra, roditelji imaju najvažniju ulogu jer najbolje poznaju svoje dijete, te mogu biti značajni pomažući subjekt u životnoj prilagodbi djeteta odnosno odrasle osobe. Razgovorom o ovoj temi u prirodnom ambijentu Ciglarske grabe u Sisku, uz bivanje na svježem zraku, uz zajedničku šetnju i odijevanjem plavih majica dali smo podršku ovom značajnom datumu. Želimo društvo jednakih mogućnosti za sve.“, pojasnila je voditeljica projekta dr. sc. Daša Poredoš Lavor.

 

Projekt je financiran u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 494.000,00 kuna (65.565,07 €), uz stopu vlastitog sufinanciranja 0%. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj projekt ostvaren je na temelju Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014. – 2020. u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Nositelj ovih projektnih aktivnosti je Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“, a partneri su Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak i Hrvatski zavod za socijalni rad Područni ured Sisak.autizmu

najčitanije