GI Moj grad Sisak obilježila Međunarodni dan ljudskih prava

imp

Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ obilježila je na gradskoj tržnici Međunarodni dan ljudskih prava koji se u svijetu obilježava 10.prosinca.

Kako saznajemo od dr. sc. Daše Poredoš Lavor, voditeljice projekta središnja tema ovog događanja je promocija prava na rad i to putem projekta SuPER – susreti podrške, edukacije i rada koji je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Na ovom projektu pravo na rad ostvarile su osobe u nepovoljnom socijalnom položaju: osoba s invaliditetom – civilna stradalnica rata, žena u dobi preko 50 godina života koja je majka osobe s invaliditetom, a uz pomoć nadopunjavajućeg zapošljavanja ovom projektu i azilantica iz Somalije.

međunarodni dan ljudskih prava 8 međunarodni dan ljudskih prava 6 međunarodni dan ljudskih prava 5 međunarodni dan ljudskih prava 4

Na informativno-promotivnom štandu, uz predstavljanje projekata SuPER i Godine su samo broj II (Grad Sisak) zainteresirani sugrađani mogli su razgledati razne uporabne i ukrasne predmete blagdanske tematike sačinjene od recikliranih materijala koji su nastali u radionicama žena OSI i azilantica, a isti su i darivani sugrađanima za prigodne donacije koje se usmjeravaju za unapređenje rada udruge i poticanje sudjelovanja u sufinanciranju zapošljavanja teže zapošljivih skupina ljudi na tržištu rada u ovoj udruzi. Podršku obilježavanju Međunarodnog dana ljudskih prava dala je idirektorica Gradske tržnice Sisak Danka Koštić.

međunarodni dan ljudskih prava 3 međunarodni dan ljudskih prava 2 međunarodni dan ljudskih prava 1

„Zadaća je svakog pojedinca, kao i zajednice u cjelini, raditi na afirmaciji ljudskih prava i izgradnji društva jednakih mogućnosti. To zahtjeva angažman svih pojedinaca i organizacija koji u svom djelovanju promiču poštivanje ljudskih prava i osiguravaju jednak pristup uživanju temeljnih ljudskih prava svim članovima društva, bez obzira na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, dob, zdravstveno stanje, nacionalno ili društveno podrijetlo ili bilo koju drugu osnovu. Pri tome posebnu pažnju i zaštitu valja osigurati najranjivijim pojedincima koji nisu u mogućnosti samostalno se izboriti za svoja prava“, poručuju iz Građanske inicijative „Moj grad Sisak“.

najčitanije