Gdje i kad odložiti odbačena božićna drvca?

st

Odbačena božićna drvca Gospodarenje otpadom Sisak sakupljat će u tjednu od 10. do 17. siječnja 2018. godine.
Fizičke osobe koje žive u zgradama svoja odbačena božićna drvca trebaju odložiti pored kontejnera za miješani komunalni otpad, a osobe koje žive u kućama pored najbližeg zelenog otoka.
Pravne osobe dužne su zaključno s 09. siječnja 2018. godine prijaviti potrebu odvoza drvaca kako bi bili uvršteni u raspored odvoza i u tom slučaju odvoz bi bio bez naknade. Ukoliko pravne osobe imaju potrebu zbrinuti drvca prije ili nakon navedenog termina trebaju zatražiti ponudu te će im odvoz biti omogućen uz naknadu.
U Općinama Sunja, Lekenik i Martinska Ves drvca će se sakupljati u navedenom terminu zajedno sa sakupljanjem miješanog komunalnog otpada.

najčitanije