Fotografije Dalibora Andresa plemenita periska i posidonija na poštanskim markama

imp

Marke Europa

Hrvatska pošta stavit će danas, 9. svibnja, povodom Dana Europe u optjecaj dvije nove prigode poštanske marke iz serije „Europa“.

 

Marke Europa

 

Motivi na ovogodišnjoj seriji prigodnih maraka su plemenita periska i posidonija. Autorica izdanja je zagrebačka dizajnerica Alenka Lalić, a autor fotografija Dalibor Andres, fotograf iz Siska.

 

Poštanska Marka Arak Europa

 

 

Pojedinačna vrijednost maraka je 2,20 eura, a otisnute su u nakladi 40.000 primjeraka po motivu, u zajedničkom arku od šesnaest maraka (8 x 2). Hrvatska pošta tiskala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).

 

Poštanska Markica Fdc Europa 2024

najčitanije