Dogradnja vrtića Bubamara

imp

Sredstvima Grada Siska u iznosu od milijun kuna i sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 831.778 kuna financirat će se tijekom ove godine rekonstrukcija i dogradnja vrtićkog objekta Bubamara DV Sisak Stari.
„Izgradnjom dvorane i prostora za još jednu odgojnu skupinu utjecat će se pozitivno na kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa te razvoj zdravih navika življenja djece u vrtiću.“, kažu u Gradu Sisku.

najčitanije