Danas zasjeda Gradsko vijeće

imp

Prijedlog proračuna Grada Siska za 2018. godinu nalazi se na dnevnom redu današnje 4. sjednice sisačkog Gradskog vijeća.
Osim proračuna, na dnevnom su redu, između ostalog, su Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 2018. godinu, Prijedlozi programa javnih potreba u 2018. godini, Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o lokalnim porezima, Prijedlog plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Siska za 2018. godinu, Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Sisku za 2018. godinu, Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za Grad Sisak iz Siska, Rimska 26 za građenje multifunkcionalnog objekta u ekološkom projektu na Ciglarskoj grabi u Sisku i Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za Grad Sisak iz Siska, Rimska 26 za rekonstrukciju Rekreacijskog centra Zibel u Sisku.
Sve počinje aktualnim satom kojeg možete slušati u izravnom prijenosu na našim frekvencijama
Sjednica počinje u 10 sati.

najčitanije