Danas konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Siska

imp

251020211635198677.jpeg

Pročelnica Upravnog odjela za upravne, imovinsko pravne i opće poslove Grada Siska Gordana Karapandža Prica, na temelju Zakona o lokalnim izborima i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Siska sazvala je za danas konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Siska.
Konstituirajuća sjednica sisačkog Gradskog vijeća u svečanoj dvorani Restorana Cocktail2 u Sisku počinje u 10 sati.

Dnevni red:
-utvrđivanje kvoruma

1. Izbor Mandatne komisije,
Predlagatelji: jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća Grada Siska

2. Izvješće Mandatne komisije,
-utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedati sjednicom do izbora predsjednika
-svečana prisega članova Gradskog vijeća

3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja,
Predlagatelji: jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća Grada Siska

4.Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Siska
Predlagatelji: jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća Grada Siska

najčitanije