Cesta od Novog Sela Palnječkog do Lonje postala državna cesta

imp

Dosadašnja gradska cesta koja spaja sisačka naselja Donje Posavine s Galdovačkom ulicom postala je državna cesta te će je ubuduće uređivati i održavati Hrvatske ceste.
Rezultat je to inicijative koju su zajedno proveli gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček i župan sisačko-moslavački Ivo Žinić. Iako cesta od Novog Sela Palanječkog do sisačkog naselja Lonja te dalje prema Jasenovcu zapravo spaja Grad Sisak i državnu cestu D36 s državnom cestom D47 i Općinom Jasenovac, ona je do sada imala status nerazvrstane ceste jer je prema izmjenama zakona Županijska uprava za ceste 2013. godine sve ceste na području Grada Siska predala Gradu na upravljanje. Od ukupne dužine ceste od 65,71 kilometar više od 40 kilometara prolazi kroz Sisak što predstavlja značajan trošak u gradskom proračunu. Grad će zahvaljujući znatnoj uštedi sada sredstva moći usmjeriti na održavanje ceste Gušće-Veliko Svinjičko-Brezovica i na cestu u Bukovskom.

najčitanije