Centar za žene Adela u novoj Sigurnoj kući

imp

Centar Za žene Adela

Sisačko sklonište za žrtve nasilja u obitelji Sigurna kuća uselila je nedavno u novi prostor koji je Grad Sisak kupio i prilagodio potrebama smještaja žena i djece žrtava obiteljskog nasilja. U novi prostor uloženo je preko pola milijuna eura kako bi stvorilo sigurno mjesto za žene i djecu žrtve nasilja, koji se u njemu smještaju na zahtjev policije ili Centra za socijalnu skrb.

 

Nova Sigurna kuća omogućit će da se znatno veći broj žrtava obiteljskog nasilja privremeno smjesti na sigurno. Protekle je godine čak sedamdesetak žrtava obiteljskog nasilja moralo potražiti drugi sigurni smještaj, izvan našeg grada i na području susjednih županija.

najčitanije