Bezbrižno po osvježenje na kupališta diljem županije

imp

Osvježenje od ovih vrućina slobodno možete potražiti na kupalištima diljem naše županije jer su rijeke odnosno voda na kupalištima pogodna za kupanje.
Pokazalo je ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za kupanje i rekreaciju koje provodi Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije.
Prema rezultatima analize, lokacije pogodne za kupanje su Kupa Zibel, Pogorelac, Žažina, Stari Brod, Letovanić, Stara Drenčina, Mošćenica, Petrinja i Vurot. Bez straha se možete rashladiti na Odri u Žabnu, Petrinjčici u Petrinji te na Glini u Glini. Una je pogodna za kupanje u Hrvatskoj Kostajnici i Hrvatskoj Dubici. Osim rijeka osvježenje možete potražiti još u Novljanskom jezeru, Jezeru Bajer te u Akumulacijskom jezeru Banova Jaruga.

kupališta

najčitanije