Ako Grad Sisak ne iskoristi EU novac, objekti javne namjene će se obnavljati putem državnog proračuna

imp

Ministarstvo kulture odobrilo je sredinom prošle godine Gradu Sisku 11 projekta za čiju su obnovu sredstva osigurana iz Fonda solidarnosti.

 

To su:
1. Holandska kuća, Rimska ulica 10 – 7.058.750,00 kuna
2. Zgrada Gradske knjižnice i čitaonice V. Gotovac na Trg Lj. Posavskog 1 – 9.342.750,00 kuna
3. Zgrada stare gradska munjara, Mihanovićeva 10 – 9.455.720,00 kuna
4. Gradska Vijećnica, Rimska 26 – 23.859.559,63 kuna
5. Zgrada u Ulici Kralja Tomislava 40 – 7.486.250,00 kuna
6. Dom Kulture “Kristalna kockica”, Šetalište Vladimira Nazora 12, Sisak – 9.300.758,65 kuna
7. Zgrada Kazališta 21, Trg grada Heidenhama 2, Sisak – 1.828.750,00 kuna
8. Zgrada gradske uprave , Gajeva 2a – 1.620.019,38 kuna
9. Gradski muzej Sisak, Stari grad zgrade Gradskog muzeja -Stari Grad Sisak,Tome Bakača Erdodyja 58, Sisak – 3.213.320,48 eura
10. Gradski muzej Sisak, Upravna zgrada, Kralja Tomislava 8 – 4.232.500,00 kuna
11. Gradska galerija Striegl, Kuća Striegl, S. S. Kranjčevića 9 – 2.678.894,13 kuna

 

Od ukupno 11 projekata, iz Ministarstva ističu da su radovi završeni samo na zgradi u Gajevoj 2a koja je imala umjerena oštećenja, a u tijeku su radovi na 3 građevine: zgradi buduće knjižnice, gradskoj vijećnici te zgradi Kazališta 21.

 

S obzirom da se sredstva za obnovu iz Fonda solidarnosti moraju potrošiti do 30. lipnja ove godine, ministra Branka Bačića smo pitali što će se dogoditi s objektima čija obnova nije još počela i onima koji se neće stići završiti do tog roka, odnosno tko onda snosi troškove obnove?

“Bilo bi bolje da je Grad Sisak krenuo brže u obnovu zgrada koje su na njegovom području i u njegovoj nadležnosti, a koje je bilo moguće financirati iz Fonda solidarnosti s obzirom da predstavljaju kulturno dobro. U tom smislu je Sisačko – moslavačka županija iznimno brzo reagirala i ne samo kada je u pitanju obnova zgrada javne namjene koja su pojedinačna kulturna dobra i koje je operativno tijelo Ministarstvo kulture nego još i više poput ovog učeničkog doma gdje je Županija krajnji korisnik, a operativno tijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Tu su još i objekti u zdravstvu i socijalnoj skrbi. Moram reći da ćemo zahvaljujući angažmanu župana i njegovih suradnika iz Fonda solidarnosti obnoviti veliki dio zgrada javne namjene što s objektima kojima upravlja Grad Sisak nije bio slučaj. No to ne znači da nećemo obnoviti sve one zgrade koje su ugovorene iz Fonda solidarnosti neovisno u kojoj su fazi završenosti, ali će na žalost taj iznos u najvećem dijelu pasti na teret Državnog proračuna. Prema tome bilo bi dobro, kao što svjedočimo visokoj fazi uređenosti zgrada javne namjene kojima upravlja Županija, da je takav slučaj bio i s gradom Siskom.“, rekao je jučer u Sisku potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

 

najčitanije