Ako Grad Sisak ne iskoristi EU novac, objekti javne namjene će se obnavljati putem državnog proračuna

imp

Munjara 2

Ministarstvo kulture odobrilo je sredinom prošle godine Gradu Sisku 11 projekta za čiju su obnovu sredstva osigurana iz Fonda solidarnosti.

 

To su:
1. Holandska kuća, Rimska ulica 10 – 7.058.750,00 kuna
2. Zgrada Gradske knjižnice i čitaonice V. Gotovac na Trg Lj. Posavskog 1 – 9.342.750,00 kuna
3. Zgrada stare gradska munjara, Mihanovićeva 10 – 9.455.720,00 kuna
4. Gradska Vijećnica, Rimska 26 – 23.859.559,63 kuna
5. Zgrada u Ulici Kralja Tomislava 40 – 7.486.250,00 kuna
6. Dom Kulture “Kristalna kockica”, Šetalište Vladimira Nazora 12, Sisak – 9.300.758,65 kuna
7. Zgrada Kazališta 21, Trg grada Heidenhama 2, Sisak – 1.828.750,00 kuna
8. Zgrada gradske uprave , Gajeva 2a – 1.620.019,38 kuna
9. Gradski muzej Sisak, Stari grad zgrade Gradskog muzeja -Stari Grad Sisak,Tome Bakača Erdodyja 58, Sisak – 3.213.320,48 eura
10. Gradski muzej Sisak, Upravna zgrada, Kralja Tomislava 8 – 4.232.500,00 kuna
11. Gradska galerija Striegl, Kuća Striegl, S. S. Kranjčevića 9 – 2.678.894,13 kuna

 

Od ukupno 11 projekata, iz Ministarstva ističu da su radovi završeni samo na zgradi u Gajevoj 2a koja je imala umjerena oštećenja, a u tijeku su radovi na 3 građevine: zgradi buduće knjižnice, gradskoj vijećnici te zgradi Kazališta 21.

 

S obzirom da se sredstva za obnovu iz Fonda solidarnosti moraju potrošiti do 30. lipnja ove godine, ministra Branka Bačića smo pitali što će se dogoditi s objektima čija obnova nije još počela i onima koji se neće stići završiti do tog roka, odnosno tko onda snosi troškove obnove?

“Bilo bi bolje da je Grad Sisak krenuo brže u obnovu zgrada koje su na njegovom području i u njegovoj nadležnosti, a koje je bilo moguće financirati iz Fonda solidarnosti s obzirom da predstavljaju kulturno dobro. U tom smislu je Sisačko – moslavačka županija iznimno brzo reagirala i ne samo kada je u pitanju obnova zgrada javne namjene koja su pojedinačna kulturna dobra i koje je operativno tijelo Ministarstvo kulture nego još i više poput ovog učeničkog doma gdje je Županija krajnji korisnik, a operativno tijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Tu su još i objekti u zdravstvu i socijalnoj skrbi. Moram reći da ćemo zahvaljujući angažmanu župana i njegovih suradnika iz Fonda solidarnosti obnoviti veliki dio zgrada javne namjene što s objektima kojima upravlja Grad Sisak nije bio slučaj. No to ne znači da nećemo obnoviti sve one zgrade koje su ugovorene iz Fonda solidarnosti neovisno u kojoj su fazi završenosti, ali će na žalost taj iznos u najvećem dijelu pasti na teret Državnog proračuna. Prema tome bilo bi dobro, kao što svjedočimo visokoj fazi uređenosti zgrada javne namjene kojima upravlja Županija, da je takav slučaj bio i s gradom Siskom.“, rekao je jučer u Sisku potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

 

najčitanije