Akcija „Djeca djeci stradaloj u potresu“

imp

Dječji vrtići Ploče, Vrgorac i Gradac kroz akciju “Djeca djeci stradaloj u potresu” odlučili su razveseliti djecu sisačkih vrtića.
Mali Pločani, Vrgorčani i Gračani nesebično su zapakirali oko 400 poklona koji su stigli u Sisak, točnije u Dječji vrtić Sisak stari.
Bravo za sve koji su sudjelovali u ovoj predivnoj akciji.

pomoć vrtiću 3 pomoć vrtiću 2 pomoć vrtiću 1

najčitanije