Neurorizičnost kod djece – u Uputnici Radio Siska

ibb

Neurorizičnost je dijagnoza novoga doba, pojam s kojim se redovito susreću današnji mladi roditelji. Što je neurorizičnost, čime se manifestira, kako se dijagnosticira i liječi te koje su posljedice neprepoznate i neliječene neurorizičnosti kod današnje odrasle populacije…?

U emisiji Uputnica gostuje dr. Tatjana Šimunić s Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju sisačke bolnice. Danas u programu Radio Siska u 12.15h.

najčitanije