„Nova paradigma urbanog razvoja Siska“

imp

261020211635291319.jpeg

U organizaciji sisačkog Rotary kluba u ponedjeljak, 16.lipnja održat će se predavanje „Nova paradigma urbanog razvoja Siska“.

Predavač je doc. Ivica Plavec, dipl.ing.arh, a predavanje u Državnom arhivu u Sisku počinje u 19 sati.

O predavaću

Rođen je 1963. godine u Sisku, Republika Hrvatska. Godine 1982. upisao Arhitektonski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirao 1988. godine u grupi prof.dr.sc. Miroslava Begovića.

Autor i kooautor u brojnih projekata.
Od akademske godine 2003./2004. radi honorarno na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao: viši predavač na kolegiju Arhitektonsko projektiranje VI – VII, od 2006. viši predavač na Arhitektonskim konstrukcijama, od 2010. docent voditelj vježbi iz Tehničkog studija i Arhitektonskih konstrukcija.

Dobitnik nagrade Udruženja hrvatskih arhitekata za interieur – Bernardo Bernardi 1994. godine, te priznanja Salona mladih 1996.g. Priznanje Piranesi, Piran 2004. Projekte izlagao na izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. / Saloni arhitekture- Zagreb, Architetture di confine- Milano, Beč, Berlin)

2010. Gost profesor na arhitektonskom fakultetu u Pečuhu, s predavanjem “Motivi, modeli, mutacije” na poziv Mađarske akademije znanosti i umjetnosti u organizaciji Arhitektonskog fakulteta u Pečuhu kao dio programa Pečuh Eupropski grad kulture.

2007. -2011. odslušan Doktorski studij Arhitektura, Arhitektonski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, u fazi izrade disertacije “Novi sustavi gradnje i pomjena društvene paradigme” (mentor B. Kincl).