Željezara Sisak – nedovršeni gigant

ibb

U Gradskom muzeju Sisak danas se otvara izložba ”Željezara Sisak – nedovršeni gigant” posvećena 80. godišnjici tvornice.
Izložbom će biti prezentiran razvoj tvornice kroz dizajn i vizualnu komunikaciju reklamnih kataloga i publikacija od 1950-ih do 1990. godine što je do danas neobrađena tema.  Željezara je bila tvornica koja je svoje proizvode prodavala na domaćem i stranom tržištu, stoga joj je bio neophodan kvalitetan propagandni materijal kojim je mogla prezentirati svoje proizvode. Kako se nije radilo o hrani ili odjeći, već o metalnim proizvodima, izgled takvih kataloga trebao je biti s jedne strane vizualno privlačan i pozivati na korištenje, a s druge strane trebao je biti funkcionalan. Vanjski izgled kataloga nije bio samo puka dekoracija, već je bio u korelaciji s unutrašnjim dijelom u kojem su se miješale fotografije, nacrti, ilustracije i brojke. On je prije svega bio funkcionalan za one stručnjake koji su se zanimali za pojedine elemente proizvodnje koje je Željezara imala. Reklamni katalozi bili su opsegom manjeg formata, jednostavni za korištenje, pregledni i ilustrativni. Oni su bili proizvod sam po sebi. Zbog toga su za njihovu izradu angažirane razne propagandne agencije koje su u svojim redovima imale vrsne dizajnere specijalizirane za takve materijale.

Otvorenje izložbe u Gradskom muzeju Sisak je u petak, 14. rujna u 19 sati.

najčitanije