Scena Sisak i Češka beseda Sisak na 60. Festivalu hrvatskih kazališnih amatera

imp

Scena Sisak s predstavom „Bizarno“ i Češka beseda Sisak s predstavom „Doživljaji dobrog vojnika Švejka“ prošli su selekciju i sudjelovat će na 60.Festivalu hrvatskih kazališta koji će ove godine, obzirom na specifičnu epidemiološku situaciju, biti održan u terminima: 6. – 8. 11. te 13. – 15. 11. 2020. u Vodicama.
Ovogodišnja selekcija prijavljenih predstava vršena je, sukladno specifičnoj epidemiološkoj situaciji, na županijskim smotrama i pojedinačnim selektiranjima („na terenu“) te putem video poveznica (za županije u kojima nije organizirana smotra ili pojedinačno selektiranje uživo).
U posebnoj selekciji, video snimke, od 23 prijavljene predstave za Festival kazališnih amatera izabrano je njih osam, a među njima se nalae i dvije sisačke predstave.

najčitanije