Večeras u Prnjavoru Čuntićkom promocija "Pukan'ce"

nn

Puaknca

„Pukan’ca“ je lokalni naziv za bijeli vez na hlačama muške narodne nošnje župe Čuntić, poznat u Prnjavoru Čuntićkom, Dragotincima, Kraljevčanima i Hrvatskom Čuntiću. Nematerijalna baština je živa baština koja nas okružuje, poput običaja, jezika, plesa, obreda i slavlja, ali i umijeća.

Svrha upisa umijeća izrade veza pukan’ce u Registar kulturnih dobara RH je očuvati umijeće od zaborava te ga podukom i prenošenjem s generacije na generaciju zaštititi od zaborava i nestajanja.

Promocija Pukan’ce, nematerijalnog kulturnog dobra upisanog u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, održat će danas 20. prosinca 2021. u 18 sati u Ekološkom centru “Vrata Zrinske gore” u Prnjavoru Čuntićkom.

Organizatori su: KUD “Čuntićanka”, Hrvatski Čuntić, Interpretacijski centar baštine Banovine te Ekološki centar “Vrata Zrinske gore”.

najčitanije