Promocija Zbornika radova „Rijeka Sava u povijesti“

imp

261020211635274968.jpeg

Sisački gradski Muzej domaćin je promocije Zornika radova „Rijeka Sava u povijesti“.
Zbornika radova „Rijeka Sava u povijesti“ nastao je nakon međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Slavonskom Brodu u listopadu 2013. godine. Znanstveni skup bio je prvi skup takve vrste u Hrvatskoj. Na dvodnevnom skupu izlagalo je 30 znanstvenika iz Hrvatske, Slovenije, Srbije te Bosne i Hercegovine, dakle iz četiri zemlje kroz koje ili uz čije granice Sava protječe. Okupljeni znanstvenici razmatrali su ulogu i značaj rijeke Save kroz cjelokupnu povijest, pokrivajući vremensko razdoblje od kasne antike do suvremenog doba, pri čemu je rijeka sagledavana ponajprije iz historiografske perspektive, ali i iz perspektive nekih drugih znanstvenih disciplina (povijest književnosti, povijest umjetnosti, arheologija, etnologija, urbanizam). U okviru radova okupljenih u zborniku otvorene su neke važne teme koje dosad nisu bile predmetom sustavnoga proučavanja, dok su pojedine druge teme sagledane u svjetlu rezultata novijih istraživanja. Zbornik nudi solidan i pouzdan, premda necjelovit, uvid u suživot čovjeka i te rijeke kroz povijest. Ipak, izloženi rezultati i ponuđeni zaključci bitno produbljuju dosadašnju razinu spoznaja o povijesnoj ulozi i značaju rijeke Save te potvrđuju da je utjecaj te rijeke iznimno važan za razumijevanje prošlosti čitavoga područja kroz koje protječe.
Nakladnik Zbornika radova je Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje iz Slavonskog Broda, a urednik dr. sc. Branko Ostajmer.
Promocija će se održati u srijedu, 28.listopada, u Gradskom muzeju Sisak s početkom u 12 sati.

najčitanije