Projekcija dokumentarnog filma ''Slavo Striegl: jedno srce, beskraj otkucaja''

mradenovic

Danas je punih i okruglih 100 godina od rođenja Slave Striegla u Sisku!
Slavo Striegl rodio se 9. rujna 1919. godine u Sisku i u tom gradu je proživio cijeli svoj život, u tom gradu je stvarao, i taj grad ga je inspirirao. Stoga, Striegl uistinu jest onaj istinski slikar grada, slikar Siska.
Jedan od posljednjih klasika hrvatskog slikarstva, ističe se u hrvatskom slikarstvu druge polovice 20. stoljeća po svojim akvarelima, obuhvaćanju animalističkih tema, ali i po svom specifičnom i jedinstvenom eksperimentiranju u mediju slobodnog crteža, grafike, ali i nemalom opusu u tehnikama ulja na staklu i kolaža.
Upravo donacijom Slave Striegla, kao i odlukom Grada Siska o osnivanju ustanove, rođena je i Gradska galerija Striegl, koja zadnjih 15 godina brine za umjetnost u Sisku, ali i u širem regionalnom kontekstu, čuvajući i prezentirajući Strieglov opus, ali i donoseći u Sisak suvremenu hrvatsku i međunarodnu umjetničku scenu.
Dokumentarni film pod nazivom ”Slavo Striegl: jedno srce, beskraj otkucaja” je producirala Gradska galerija Striegl 2009. godine, a autori su Slađana Bukovac (koja je i autorica scenarija), Zoran Burojević, Miroslav Jakovov.
Tekst je čitao Nebojša Borojević, a glazbu za film je radio Josip Meixner.
Projekcija će se održati 9. 9. 2019., s početkom u 20,00 sati, i druga projekcija u 20,30 sati na Šetnici Slave Striegla, pored spomenika.

najčitanije