Povijest urbanističkog planiranja u Sisku

sisakportal-hr

271020211635294416.jpeg

U sklopu Rotary semestra dipl. ing. arhitekture Mile Mikić održat će predavanje pod nazivom Povijest urbanističkog planiranja u Sisku. Predavanje se posebno osvrće na generalne urbanističke planove u funkciji planiranja, izgradnje, uređenja, kako gradova općenito tako i grada Siska. Održava se u ponedjeljak, 17. ožujka s početkom u 19 sati u Državnom arhivu Sisak.