Ostavština autografa Miroslava Miletića u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu

imp

Fond Zbirke muzikalija i audiomaterijala Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu obogaćen je donacijom autografa hrvatskog skladatelja, violista, violinista i pedagoga Miroslava Miletića (1925.–2018.).
Vrijednu ostavštinu Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu darovala je njegova kći, gospođa Jasmina Balogh.

Balogh_donacija
Miroslav Miletić diplomirao je violinu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (1953.), a kompoziciju učio u Zagrebu (B. Sakač), Pragu i Hilversumu. Predavao je na Glazbenoj školi Pavla Markovca, a 1960. osnovao kvartet Pro arte u kojem je svirao violu. Praizvedbom njegova Koncerta za violu i orkestar iz 1958. u Hilversumu, postigao je zapažen međunarodni skladateljski uspjeh. Iako je najznačajniji uspjeh i najveći opus ostavio u komornoj glazbi, u njegovu radu nalaze se i orkestralna, koncertantna (7 koncerata) i solistička djela (osobito za violu), zatim baleti, glazbeno-scenska djela te glazba za televiziju i film.

Miroslav Miletic 3 Miroslav Miletic 1
Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja među kojima i su Nagrada fondacije „Gaudeamus“ (1959.), Zlatni lav u Veneciji za filmsku glazbu (1960.), dvije zlatne medalje u Vercelliju (1966.), dvije nagrade JRT, Zlatno sunce grada Dubrovnika (1999.), Vjesnikova nagrada „Josip Štolcer Slavenski“ (2002.), Nagrada grada Siska za životno djelo i značajan doprinos ugledu grada Siska (2007.) i diskografska nagrada „Porin“ za životno djelo (2009.). U Sisku je 2000. godine u njegovu čast utemeljena godišnja manifestacija „Dani glazbe Miroslava Miletića“
Zbirka muzikalija i audiomaterijala Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pohranjuje i daje na korištenje vrijednu glazbenu građu u obliku notnih tiskovina i glazbenih rukopisa te zvučnu građu na različitim materijalnim oblicima. Opsežan fond Zbirke sadrži više od 30 tisuća jedinica zvučne građe, oko 20 tisuća svezaka glazbenih rukopisa i rukom pisanih dokumenata u okviru ostavštine hrvatskih skladatelja među kojima i velikana hrvatske glazbe Vatroslava Lisinskoga, Blagoja Berse, Ivana Zajca, Ferde Livadića, Ivana Padovca, Jakova Gotovca i drugih. Dio notnog i zvučnog fonda Zbirke dostupan i je u digitalnom obliku na portalu Digitalne zbirke NSK.

najčitanije