Na nalazištu u Dužici pronađeni tragovi eneolitičkog, brončanodobnog, antičkog i srednjovjekovnog naselja

Djelatnici Odjela za kopnenu arheologiju Službe za arheološku baštinu Hrvatskog restauratorskog zavoda provode zaštitna arheološka istraživanja nalazišta AN2 Dužica 2 na trasi autoceste A11 Zagreb – Sisak, dionica Lekenik – Sisak.

 

Prethodnim terenskim pregledom na nalazištu su zabilježeni nalazi iz prapovijesti, antike i srednjega vijeka. Nalazište AN2 smješteno je istočno od sela Dužica i sjeverozapadno od sela Greda. U njegovu južnom dijelu trasa buduće autoceste prelazi preko lokalne ceste između Dužice i Grede, a na krajnjem sjeverozapadu nalazišta trasa autoceste prelazi preko lokalnog poljskog puta smjera zapad – istok.

 

Otkriveni arheološki naseobinski pokazatelji uglavnom su rupe od stupova te manje otpadne jame. Rupe od stupova, koje su raspoređene u pravilne nizove, moguće je odrediti kao ostatke nadzemnih objekata. U dosadašnjem dijelu istraživanja na nalazištu su potvrđeni tragovi eneolitičkog, brončanodobnog, antičkog i srednjovjekovnog naselja. S obzirom na to da istraživanja još traju te da je provedena preliminarna obrada manjeg dijela pokretnih nalaza, uz izostanak dijagnostičkih ulomaka keramike, preciznije datiranje nalaza otežava i nedostatak ukrašenih ulomaka. Svakako se među pronađenim nalazima izdvajaju fragmentirana keramička pintadera i ukrašeni pršljenak, uz veću količinu litičkih nalaza iz razdoblja eneolitika. Keramičke ulomke iz brončanog doba teško je preciznije odrediti pa ih se preliminarno pripisuje prijelazu iz srednjega u kasno brončano doba. Iz antičkog razdoblja otkriveno je nekoliko objekata čiji su stupovi bili zapunjeni ulomcima opeka, ljepa i tubula te rijetkim ulomcima keramičkih posuda. Srednjovjekovno razdoblje zastupljeno je s nekoliko jama koje pripadaju vjerojatno južnom rubu ruralnog naselja, a keramički se nalazi mogu preliminarno odrediti u 13. stoljeće.

 

Hrvatski restauratorski zavod na tim velikim zaštitnim arheološkim istraživanjima sudjeluje kao član zajednice gospodarskih subjekata, uz Arheološki muzej u Zagrebu, Institut za arheologiju, Delmat Galiot d.o.o., Geoarheo d.o.o., Temenos d.o.o., Kaducej d.o.o. i Arheolog d.o.o. Strojni iskop na nalazištu izvodi obrt Marun d.o.o. iz Slavonskog Broda, a izradu nacrtne terenske dokumentacije Valdir, obrt za istraživanja i usluge iz Zagreba.

Nadzor nad arheološkim radovima provodi Konzervatorski odjel u Sisku Ministarstva kulture i medija RH.

 

 

izvor: Hrvatski restauratorski zavod

najčitanije