Međunarodni dan muzeja

imp

Temom Muzeji za održivo društvo, kojom se obilježava Međunarodni dan muzeja 2015., muzeji preuzimaju aktivnu ulogu u posredovanju novih ideja i osvješćivanju javnosti o potrebi usvajanja novog ponašanja prema okolišu i resursima. To podrazumijeva shvaćanje da je nužan razvoj novih sustava upravljanja i redefiniranje djelovanja na svim područjima života – u gospodarstvu, socijalnoj politici i kulturi. Suvremeni muzeji, kao ustanove koje komuniciraju baštinske sadržaje u najširem smislu, pozvani su predvoditi u podizanju društvene svijesti o posljedicama ljudskog djelovanja i potrebi mijenjanja modela ponašanja. Muzeji to mogu postići prezentiranjem resursa i prirodnih živih sustava, a s druge strane, baštinskih sadržaja koji promiču univerzalna prava čovjeka, socijalnu i ekonomsku pravednost te kulturu mira na našoj planeti.

Obilježavanju Međunarodnog dana muzeja pridružio se i naš Gradski muzej Sisak.

Program :

12.00 Završna svečanost povodom Edukativne akcije „Održivost“
12.30 Otvorenje izložbe dječjih radova „Održivi Sisak“
Održivi razvoj predstavlja pojam koji je ponekad nerazumljiv našim najmlađima. Ako Zemlju nismo naslijedili od svojih predaka, nego smo je posudili od svojih potomaka, bit će zanimljivo vidjeti na čemu bi mladi radili u budućnosti grada. Upravo na mladima svijet ostaje pa će biti zanimljivo vidjeti njihove prijedloge: u kojem smjeru krenuti kako bi Sisak bio poželjno mjesto za njihov život i njihove potomke. Njihove će se ideje predstaviti izložbom plakata koja će se otvoriti 18. svibnja 2015. u Gradskom muzeju Sisak.

Samoniklo-bilje-predavanje19.00 Predavanje „Jučer, danas, sutra“ na temu samoniklog bilja i izrada Zelenih sokova na bazi samoniklog bilja

Predavanje će održati Katica Mrgić, viši kustos etnolog Gradskog muzeja Sisak i Martina Mladenović, dipl. muzeolog i novinar koja će nakon predavanja održati radionicu izrade zelenih sokova od samoniklog bilja.

najčitanije