Gostujuća izložba Arheološkog muzeja Istre u sisačkom Muzeju

imp

261020211635209545.jpeg

„Izrada i pečenje keramike na neolitički način“ – naziv je gostujuće izložbe Arheološkog muzeja Istre koja svoja vrata posjetiteljima u Gradskom muzeju otvara večeras u 19 sati.
Izložbom se predstavlja tehnološki proces nastanka i pečenja keramičkih posuda prema originalima nastalim u neolitičkom razdoblju Istre. Postupci izrade i pečenja posuda prikazani su u kratkom dokumentarnom filmu autora Kristijana Burlevića čiji će rad biti prikazan na izložbi.
Izložbu prati i katalog kroz koji se prikazuje problematika nastanka i proizvodnje posuda u neolitičkom lončarstvu. U predstavljenim poglavljima u knjizi ukazuje se na nastanak keramičkih proizvoda od prvih pokušaja proizvodnje u ranoneolitičkom razdoblju sve do kasnijeg neolitika, kada se ta obrtnička nespecijalizirana djelatnost u potpunosti razvila. Tako se u prvom dijelu ukratko govori o neolitičkom razdoblju na području Istre i istočne obale Jadrana, s evidentiranim nalazima prve pojave keramičkih posuda oko 6100.-5750. godina pr. Kr. pa sve do kraja neolitika, kada je vidljiva intenzivnija proizvodnja i upotreba različitih keramičkih predmeta. U drugom se dijelu kroz arheološko i etnoarheološko tumačenje arheologa te keramičarsko tumačenje lončara objašnjava neolitički način proizvodnje i pečenja keramičkih posuda. Potom se on rekonstruira kroz eksperimentalno istraživanje, sastavljeno od nekoliko faza, u koje je uključeno vađenje prirodnog zemljanog sedimenta, oblikovanje glinene smjese i posuda te pečenje posuda na otvorenom.
Dan nakon otvaranja izložbe, 28. veljače. 2020. godine u Gradskom muzeju Sisak održat će se i edukativno-kreativna radionica na temu izrade keramike.

najčitanije