Erdödy: vječiti knezovi od gore zaprte Moslavine

ibb

U četvrtak, 23. ožujka 2017. godine, u Gradskom muzeju Sisak u 19 sati, u sklopu ciklusa povijesnih predavanja, održat će se predavanje Dr. sc. Silvije Pisk, zn. sur. s Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, pod nazivom: ”Erdödy: vječiti knezovi od gore zaprte Moslavine”.

Plemićka obitelj Erdödy djelovala je na prostoru današnje Sisačko-moslavačke županije od kraja 15. stoljeća. Naime, smrću posljednjega muškog Čupora Moslavačkog krajem 1492. godine, ugarsko-hrvatski kralj Vladislav Jagelović ne poštiva odredbe njegove oporuke, već sve njegove posjede poklanja početkom 1493. godine egerskome biskupu i svome kancelaru Tomi Bakaču, rodonačelniku obitelji Erdödy. Obitelj se zadržala na prostoru današnje Moslavine do 19. stoljeća i upravo po pridjevku „od Moslavine“ (de Monozlo), ime Moslavina širi se po njihovim brojnim posjedima i na Garić goru koja dobiva ime Moslavačka gora, kao što se i cijelo geografsko područje između Lonje, Česme i Ilove počinje nazivati Moslavinom. Pojedini su se članovi obitelji istaknuli političkim djelovanjem, a obnašali su i najviše dužnosti, svjetovne i crkvene. Također su se proslavili djelovanjem na bojnome polju, posebice u ratovima s Osmanlijama (Bitka kod Siska, Mohačka bitka). Plemićka obitelj Erdödy ujedno je ostavila neizbrisiv trag u hrvatskoj kulturno-povijesnoj i spomeničkoj baštini, a neki se od spomenika kulture nalaze i u Sisačko-moslavačkoj županiji.

najčitanije