Ukradena Žajina skulptura "U spomen Jurju Dalmatincu"

mradenovic

Jure-Žaja-Spomen-Jurju-Dalmatincu

Skulptura Jure Žaje “U spomen Jurju Dalmatincu” nastala u sklopu Kolonije likovnih umjetnika Željezara Sisak 1979., je nestala/otuđena 14. kolovoza 2015. godine. Ova skulptura je zaštićeno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i kao takva, sama po sebi, ima neprocjenjivu vrijednost u kontekstu kulturne baštine. Iz Gradske galerije Striegl apeliraju na sve građane za bilo kakvu informaciju vezanu za navedenu skulpturu i upućuju javni apel za zaštitu svih skulptura u sklopu sisačkog parka skulptura.
Ako uočite sumnjive aktivnosti u Parku skulptura, javite Gradskoj galeriji Striegl (044 522 255) , Konzervatorijskom odjelu u Sisku (044 515 180) ili policiji.

najčitanije