Tijekom proteklog vikenda zabilježeno 18 požara na otvorenom

Tijekom proteklog vikenda na području naše Policijske uprave, prijavljeno je 18 požara na otvorenim prostorima i to šest na području Gvozda, četiri na području Petrinje, tri na području Siska, po dva na području Hrvatske Kostajnice i Gline te jedan na području Novske. Požari su izbili kao posljedica nekontroliranog spaljivanja trave, niskog raslinja, korova i otpada.

 

 

Za izdvojiti je požar koji se dogodio u petak, 18. ožujka, oko 13.30 sati u mjestu Utolica, na području Hrvatske Kostajnice. Obavljenim očevidom s inspektorom za zaštitu od požara utvrđeno je da je 65-godišnjak spaljivao korov, uslijed čega se požar proširio na šumu i zahvatio oko 300 stabala hrasta, graba i bukve 62-godišnjeg vlasnika, od čega je pet stabala nagorjelo dok je ostalo djelomično začađeno. Policija će protiv 65-godišnjaka nadležnom državnom odvjetništvu dostaviti posebno izvješće zbog kaznenog djela dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom.

 

Podsjećamo građane da prilikom spaljivanja biljnog otpada na otvorenim prostorima, šumama i poljoprivrednim površinama, posebnu pozornost obrate pri rukovanju vatrom ili lakozapaljivim predmetima. Takvi se požari, ukoliko nisu strogo kontrolirani, zbog nedovoljne pozornosti mogu proširiti na šume, stambene i gospodarske objekte, a ujedno i ugroziti ljudske živote. Dolaskom toplijih i sunčanijih dana počinje sezona radova na poljoprivrednim površinama, okućnicama i vrtovima, a samim time započinje i spaljivanje korova, suhe trave i niskog raslinja čime se povećava opasnost od nekontroliranog širenja požara na otvorenom.

 

Posebno podsjećamo na sljedeće:

– spaljivanje korova i biljnog otpada potrebno je obavljati na za to predviđenim mjestima i u određeno vrijeme, sukladno odredbama Zakona o šumama i Odlukama o spaljivanju korova i biljnog otpada koju donose gradovi, općine ili županije;

– mjesto na kojem se pali vatra ili se spaljuju grane i ostali biljni otpad mora biti dovoljno udaljeno od objekata, krošanja stabala, kao i od električnih vodova i njihovih stupova da ih plamen ili prelijetanje iskri ne mogu zahvatiti;

– tlo na kojem se loži vatra ili se spaljuje granje i otpaci mora biti očišćeno od trave i drugog gorivog materijala te je mjesto spaljivanja potrebno izolirati ili na drugi način očistiti sigurnosni pojas u širini najmanje 5 metara;

– spaljivanju granja i otpadaka moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru, a uz sebe trebaju imati sredstva i opremu za početno gašenje požara. Osoba koja je naložila vatru dužna ju je ugasiti i tek kad je vatra potpuno ugašena, a to se utvrđuje prebacivanjem pepela i polijeva­njem vodom, smije napustiti to mjesto;

– zabranjeno je spaljivanje korova i loženja vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću;

– zabranjeno je u šumi i na udaljenosti 200 metara od šume spaljivati suhu travu, korov i druge tvari, kao i ložiti otvorenu vatru bez odobrenja pravne osobe koja gospodari šumom i šumskim zemljištem;

– ako osoba koja spaljuje korov i loži vatru na otvorenom prostoru ne može donijeti sigurnu procjenu može li tom vatrom ugroziti druge površine i objekte, dužna je obavijestiti najbližu vatrogasnu udrugu ili javnu vatrogasnu postrojbu, neposredno ili putem telefona, najmanje tri sata prije spaljivanja.

najčitanije