Pronađene mina i granata u Uni

mradenovic

Policiji su u petak, 7. kolovoza prijavljena dva pronalaska neeksplodiranih minsko-eksplozivnih sredstava. U Hrvatskoj Kostajnici, u koritu rijeke Une pronađena je i izuzeta kumulativna tromblonska mina. Osim u Hrvatskoj Kostajnici, u koritu rijeke u Sunji pronađena je i izvađena minobacačka granata. Pronađena sredstva preuzeli su policijski službenici protueksplozijske zaštite, a pronađene mina i granata bit će uništene.

najčitanije