Policija najavila nove akcije u prometu

mradenovic

Prometna policija najavila je nekoliko akcija u prometu. Od 12. do 18.listopada provodit će akciju usmjerenu na nadzor teretnih motornih vozila i autobusa. Osim tog nadzora, najavljena je i akcija usmjerena na nadzor kretanja i zaštite pješaka u prometu, a provodit će se 14.listopada.
Policija apelira na sve sudionike u prometu, posebno na pješake, da obraćaju pozornost na vrstu prometne površine po kojoj se kreću (prometne trake bilo koje namjene, biciklističke trake, biciklističke staze i sl.) te da se prilikom stupanja na kolnik prethodno uvjere da to mogu učiniti na siguran način, da se prilikom kretanja kolnikom kreću što bliže rubu kolnika na način kojim ne ometaju i ne sprječavaju promet vozila, te u vrijeme smanjene vidljivosti i noću koriste svjetliju odjeću kako bi bili više uočljiviji drugim sudionicima u prometu.

najčitanije