Ističe rok prijave prebivališta

pm

261020211635284918.jpeg

Iz policije obavještavaju sve osobe koje žive na adresama koje nisu evidentirane u registru prostornih jedinica, odnosno na nepostojećim adresama s kućnim brojem 0, bb ili sl. da su obvezne ishoditi ispravu o kućnom broju od nadležne ispostave Državne geodetske uprave i da se što prije jave u policijsku upravu ili policijsku postaju radi ponovne prijave prebivališta i ishođenja osobne iskaznice s ispravnom adresom prebivališta.
Ukoliko do navedenog roka ne ispune tu obvezu izvršit će se odjava njihovog prebivališta u zbirci podataka o prebivalištu i boravištu.
Više informacija možete pronaći klikom na: http://www.sisacko-moslavacka.policija.hr/DefaultPu.aspx?id=1280

najčitanije