Akcije nadzora korištenja parkirališnih mjesta rezerviranih za invalide

imp

Na inicijativu TISPOL-a – mreže prometnih policija država Europe, u utorak 3. prosinca, na Međunarodni dan osoba s invaliditetom, na području Policijske uprave sisačko-moslavačke provest će se akcija ENABLE usmjerena na nadzor korištenja parkirališnih mjesta rezerviranih za invalide od strane drugih osoba i moguću zlouporabu znaka pristupačnosti.
Policija će samostalno ili u suradnji s lokalnom upravom i samoupravom i udrugama invalida te ostalim institucijama i partnerima, organizirati edukativne aktivnosti u danima prije same akcije, sa ciljem upoznavanja javnosti s problemima s kojima se suočavaju invalidne osobe u prometu.

najčitanije