Zamjena drvoreda u Teslinoj

imp

U Teslinoj ulici počeli su radovi na zamjeni drvoreda koji obuhvaćaju rušenje stabala, vađenje panjeva te sadnju novog drveća. Naime, postojeći je drvored izgubio svoju funkcionalnu, estetsku i oblikovnu ulogu te je zbog narušenog zdravlja stabala postao opasan za ljude i imovinu.
Zamjena drvoreda obavlja se u sklopu godišnjeg plana uređenja i održavanja javnih zelenih površina, a radove obavljaju djelatnici Komunalca.

najčitanije