3

Informirana zajednica – primarna prevencija nasilja nad starijim osobama

U tijeku je provedba projekta „Informirana zajednica – primarna prevencija nasilja nad starijim osobama“, čiji je nositelj Građanska inicijativa „Moj grad Sisak”, a partneri su Grad Sisak, Općina Hrvatska Dubica i Općina Lekenik. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a sufinanciran sredstvima Grada Siska, te će se u raznim područjima Sisačko-moslavačke županije provoditi tijekom cijele 2018. godine.

Projektom „Informirana zajednica – primarna prevencija nasilja nad starijim osobama“ nastoji se osvijestiti društvena zajednica o ozbiljnost ovog obiteljskog i društvenog problema, prevenirati nasilja raznih uzročnosti – putem izravnih susreta s predstavnicima vlasti u lokalnoj zajednici, susretima s osobama koje u profesionalnom djelovanju izravno su ili neizravno u kontaktu sa starijim osobama, medijskom kampanjom i susretima s osobama starije životne dobi. Projekt se provodi na području Sisačko-moslavačke županije.

”Ovim projektnim aktivnostima očekujemo veći broj osoba starije životne dobi koje žive u vlastitom domu bez doživljenog zapuštanja, zanemarivanja i zlostavljanja; veći broj onih koji imaju ispunjeniji dan i zadovoljniji su svojim životom, informiraniji su o svojim pravima, aktivno sudjeluju u sadržajima koji ih osnažuju za dovoljno dobro zauzimanje za sebe, te svojim iskustvima čine razmjenu znanja s mlađima koji djeluju volonterski i potiču građanski aktivizam težeći društvu jednakih mogućnosti za sve uz poštovanje dostojanstva života osoba strije životne dobi”,  istaknula je voditeljica projekta dr. sc. Daša Poredoš Lavor.

Neki od ciljeva ovog projekta su doprinos većoj informiranosti i osviještenosti javnosti (putem edukacija, tribina, razgovaraonica i sl.) o prevenciji nasilja nad osobama starije životne dobi, prikazivanje audio-video spota u svrhu preventivne kampanje za prevenciju nasilja nad starijim osobama u lokalnoj zajednici, poboljšanje aktivnog sudjelovanja marginaliziranih skupina stanovništva (osobe starije životne dobi, te osobe s invaliditetom srednje i starije životne dobi)  SMŽ u raznim društvenim događanjima – uz posljedični doprinos razvoja i povećanja socijalnog povjerenja u zajednicu u kojoj se živi, doprinos razvoju uspješnijih socijalnih/životnih vještina značajnih za poboljšanje prilagodbe na život u starijoj dobi – putem individualnog i grupnog savjetovanja i psihosocijalne podrške (izravan rad s korisnicima), doprinos stvaranju veće informiranosti o mogućnostima o pravima osoba starije životne dobi, poboljšanje i podrška izazovima svakodnevnog življenja osoba starije životne dobi u ruralnim područjima SMŽ, prorada doživljenih životnih iskustava osoba starije životne dobi putem individualnog pristupa (psihosocijalna podrška žrtvama) i preventivni rad s više-generacijskim obiteljima koje žive u zajedničkom kućanstvu, poticanje volonterskih aktivnosti na potrebama starijih osoba, međugeneracijska integracija građana, druženje i učenje.

Kako je partner na projektu i Općina Lekenik, buduće gerontodomaćice na programu ”Zaželi” kojeg provodi Općina također su informirane o ovom projektu kako bi bile što učinkovitije u svome radu. Tematske radionice je vodila dr. sc. Daša Poredoš Lavor, voditeljica projekta, pri čemu se osvrnula na osobitosti života osoba starije životne dobi, gubitke koje ovu dob prate, ali i na probleme nasilja nad osobama starije životne dobi. “Najčešći razlog nasilja nad starijim osobama je koristoljublje. Istraživanja su pokazala da se opasnost od izvrgnutosti nasilju u obitelji za starije povećava ako je žrtva ovisna zbog bolesti ili siromaštva, ako živi u obitelji opterećenoj nasiljem i međugeneracijskim sukobima. Starije osobe nezadovoljne svojim položajem u obitelji često i same prikrivaju pojavne znakove zanemarivanja i/ili zlostavljanja”, pojasnila je Poredoš Lavor.